Voor wie en waarom?

 

 

ForCA: Forensische psychiatrische jeugdzorg

 

ForCA is een samenwerkingsverband tussen 17 instellingen,alle werkzaam op het terrein van de forensische psychiatrische jeugdzorg. Doelstelling van ForCA is het delen van kennis en kunde en het verbinden van praktijk en wetenschap. ForCA is na 11 jaar (2007/2018) gestopt.

 

De rol van P11 Advies binnen dit samenwerkingsverband:

 

• Adviseren en ondersteunen van de voorzitter

• Realiseren van het Jaarplan

• Aanjagen van activiteiten

• Onderhouden van in- en externe contacten 

 

Ondanks verschillende belangen en visies, houdt P11 Advies de leden ‘binnenboord’ en bij de les. Overtuigingskracht, een goed politiek gevoel en het tijdig oppikken van signalen zorgen voor een uitstekend functionerend samenwerkingsverband.

 

In 2013 is een evaluatie (www.forca.nu) uitgevoerd naar de tevredenheid over de samenwerking onder de leden en de belangrijkste samenwerkingspartners, zoals Dienst Justitiële Inrichtingen, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. De uitkomst is positief, met een hoge waardering voor de inzet van P11advies.

De Sluis: Jeugdhulpverlening binnen gedwongen kaders

 

In opdracht van de gemeente Tilburg is in 2007 een terugkeervoorziening gerealiseerd voor delinquenten van 16 tot 23 jaar met een psychiatrische aandoening. P11 Advies is betrokken bij het opzetten en realiseren van deze voorziening, waarvan de uitvoering bij de RIBW-MB ligt.

 

P11 Advies vervult de rol van projectleider van een multidisciplinaire projectgroep. Hierin hebben de belangrijkste ketenpartners zitting: Gemeente Tilburg, politie, RIBW, Leger des Heils Jeugdzorg, reclassering en JJI Den Hey-Acker. Het resultaat is een goedgeorganiseerde terugkeervoorzienig – De Sluis – en een convenant tussen gemeente Tilburg, RIBW-MB en andere ketenpartners.

In 2013 is een evaluatie (www.forca.nu) uitgevoerd naar de tevredenheid over de samenwerking onder de leden en de belangrijkste samenwerkingspartners, zoals Dienst Justitiële Inrichtingen, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. De uitkomst is positief, met een hoge waardering voor de inzet van P11advies.

Stabiel: Intensieve gezinsondersteuning

 

In opdracht van Leger des Heils Jeugdzorg en de Reclassering is in vijf Nederlandse steden 'Stabiel' opgezet – een programma dat intensive gezinsondersteuning biedt aan Multi Problem-gezinnen in gedwongen kader – in vijf Nederlandse steden.

 

P11 Advies fungeert als kwartiermaker en jaagt de ontwikkeling en implementatie van Stabiel aan. Er wordt onder andere een multidisciplinaire projectgroep opgericht, waarin deelprojectleiders zitting hebben. Het programma Stabiel is later samengevoegd met het programma ‘10’ voor Toekomst’ van het Leger des Heils.

CONTACT
snel gelegd!                                     Privacyverklaring 
                                                           
P11 Advies
Petra Tjalma
06 - 57574232
P11Advies@kpnmail.nl
 
https://www.houseofawareness.com/coach/petratjalma/

 

 

  • linked in.png

© 2014 by P11

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now